Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe) 2023

ZAMÓWIENIE ZSP1/2023

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie - etap I”

Ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/1/2023 z dnia 05.01.2023 r.

Ogłoszenie z bazy konkurencyjności nr. 2023-47288-141466 z dnia 05.01.2023 r.

Zmienione ogłoszenie z bazy konkurencyjności nr. 2023-47288-141466 z dnia 18.01.2023 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 26.01.2023 R. DO GODZ. 12:00

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT: NA DZIEŃ 26.01.2023 R. GODZ. 12:30

Dokumentacja:

IWZ wraz z Załącznikami nr 1-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6 do IWZ

Projekt umowy – Załącznik nr 7 do IWZ

Projekt umowy powierzenia danych – Załącznik nr 8 do IWZ

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 9 do IWZ:
- Plik zip 1 - Plik zip 2 - Plik zip 3 - Plik zip 4 - Plik zip 5 - Plik zip 6 - Plik zip 7 - Plik zip 8

(Aby móc wypakować dokumentację projetkową należy pobrać wszystkie pliki zip)

Edytowalne załączniki do IWZ:

Formularz Cenowo-Ofertowy – Załącznik nr 1 - nieaktualny

Formularz Cenowo-Ofertowy – Załącznik nr 1 - aktualny na dzień 18.01.2023 r.

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2

Wykaz doświadczenie Koordynatowa Projektu – Załącznik nr 3 - nieaktualny

Wykaz doświadczenie Koordynatowa Projektu – Załącznik nr 3 - aktualny na dzień 18.01.2023 r.

Wykaz usług – Załącznik nr 4

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 - nieaktualny

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 - aktualny na dzień 18.01.2023 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja do IWZ:

Wyjaśnienia i modyfikacja do IWZ - ZSP/1/2023 z dnia 18.01.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.01.2023 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/1/2023 z dnia 03.02.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/1/2023 z dnia 20.02.2023 r.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 20-02-2023 13:02
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności