Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie zaprasza uprawnione podmioty audytorskie do składania ofert na:

"Badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024".

Szczegółowe informacje - w załączonym dokumencie: 2023-08-28_badanie.pdf