Status Prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Lubińskie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Lubinie. Przekształcenia dokonano w 1994 r. na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie posiada w chwili obecnej status jednoosobowej spółki kapitałowej gminy. Oznacza to, że w chwili obecnej właścicielem wszystkich udziałów Spółki jest Gmina Miejska Lubin, a wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Prezydent Miasta Lubina.

Misja

Od wielu lat mieszkańcom Lubina dostarczana jest woda i odbierane są ścieki. Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie jest prowadzenie tej działalności w sposób niezawodny dla jej odbiorców zatem przyjazny dla środowiska naturalnego przy stosowaniu możliwie najniższych cen. Misja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie postrzegana jest przez pryzmat wszechstronnych, obecnych i przyszłych korzyści naszych klientów. Spółka niezawodnie będzie dostarczać wodę i odbierać ścieki, gwarantując odbiorcom codzienny komfort usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie.

Podkreślić należy, że satysfakcja klientów oraz właściciela – Gminy jest podstawowym miernikiem sukcesu Przedsiębiorstwa i jednocześnie gwarantem jego zyskowności i wzrostu w przyszłości. W tej perspektywie priorytetem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie jest tworzenie warunków do racjonalnego i optymalnego w danych warunkach użytkowania wody w sposób przyjazny dla jej odbiorców i lokalnego otoczenia. Oznacza to szczególną dbałość o skuteczne działanie i wydajność dostosowanej do potrzeb i wymagań środowiska, oczyszczalni ścieków. W najbliższej perspektywie będziemy starali się zwiększać liczbę inwestycji i współpracować na tej płaszczyźnie z UE, by w ten sposób dostarczać jeszcze lepszą wodę, ofiarowując zdrowsze życie za niższą cenę.

Regulamin udzielania darowizn przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie 

Aktualności