Usługi monitoringu sieci

Oferujemy przeglądy przy użyciu kamery firmy „IPEK”. Monitorowanie wykonujemy w rurociągach o średnicach od 150 mm do 800 mm. 

Zestaw inspekcyjny jest wyposażony w urządzenia elektroniczne pozwalające udokumentować:

 • pomiar chwilowy spadków rurociągów kanalizacyjnych
 • wewnętrzną korozję
 • zdeformowania
 • pęknięcia
 • połączenia rur i ich złącza
 • infiltrację wód gruntowych
 • rozgałęzienia kanałów
 • przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale
 • „dzikie” przyłącza

Wykonujemy przeglądy:

 • odbiorowe ciągów – obiektów nowych i wyremontowanych, przed ich uruchomieniem
 • eksploatacyjne ciągów – obiektów czynnych

Monitorujemy kanały sieci sanitarnych i deszczowych bez względu na przekrój i materiał, z którego zostały wykonane.

Oferujemy również usługi w zakresie kompleksowego przygotowania sieci do monitoringu poprzez czyszczenia specjalistycznym samochodem wysokociśnieniowym na podwoziu Volvo.

Po wykonaniu przeglądu klient otrzymuje:

 • zapis na płycie CD całkowitej ekspertyzy filmowej i fotograficznej
 • dokumentację opisowo-graficzną stanu technicznego przeglądanych ciągów

W przypadku przestojów ekipy kamerującej, nie wynikający z winy Zleceniobiorcy cena uzależniona jest nie od ilości metrów a godzin pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 76 746 80 83,  e-mail: e.matusiak@mpwik.lubin.pl

Aktualności