Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie zaprasza uprawnione podmioty audytorskie do składania ofert na:

"Badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022".

Szczegółowe informacje - w załączonym dokumencie: 2021-10-01_badanie.pdf