Jakość wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubinie producent i sprzedawca wody pitnej dla miasta Lubina prowadzi stałą kontrolę swojego produktu.

Kontrola jest prowadzona w miejscu produkcji wody czyli w Zakładach Uzdatniania Wody, na wejściu do budynków: w stacjach hydroforowych i komórkach technicznych oraz u konsumenta w mieszkaniu.

Aktualne wyniki

Harmonogram płukania sieci

Aktualności