Zgromadzenie wspólników

Właścicielem wszystkich udziałów Spółki jest Gmina Miejska Lubin, a wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Prezydent Miasta Lubina.

Rada Nadzorcza

Andrzej Pudełko - Przewodniczący RN

Piotr Midziak - Zastępca Przewodniczącego RN

Ryszard Lech - Członek RN

Wojciech Malcher - Członek RN

Marek Obrębalski- Członek RN

Zarząd

Ryszard Zubko - Prezes Zarządu

 

Związki zawodowe

Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji

Przewodniczący - Marek Kasian

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący - Robert Palica

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służb Komunalnych

Przewodniczący - Andrzej Kijewski

Rada pracowników

Andrzej Kijewski

Radosław Wisio

Maciej Adamczyk

Aktualności