Zgromadzenie wspólników

Właścicielem wszystkich udziałów Spółki jest Gmina Miejska Lubin, a wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Prezydent Miasta Lubina.

Rada Nadzorcza

Andrzej Pudełko - Przewodniczący RN

Piotr Midziak - Zastępca Przewodniczącego RN

Rafał Krupiński - Członek RN

Wojciech Malcher - Członek RN

Marek Obrębalski- Członek RN

Zarząd

Ryszard Zubko - Prezes Zarządu

 

Związki zawodowe

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
Przewodniczący - Robert Palica

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służb Komunalnych przy MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Przewodniczący - Andrzej Kijewski

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Lubinie
Przewodniczący - Marek Kasian

Rada pracowników

Adrian Burzyński - Przewodniczący rady

Robert Palica

Julia Potocka

Aktualności