Warsztaty elektryczne świadczą usługi w zakresie

  • wykonawstwa instalacji i sieci elektro-energetycznych.
  • pomiarów kontrolnych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary wielkości elektroenergetycznych.
  • pomiarów parametrów świetlnych.
  • lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli energetycznych.

Stali klienci otrzymują rabat.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 76 746 80 72 w godz. od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
e-mail: n.pisarski@mpwik.lubin.pl

Aktualności