Usługi wodno - kanalizacyjne

 • wykonywania i remontu sieci wodno-kanalizacyjnych
 • wykonywania włączeń do istniejących sieci wodociągowych
 • ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania sieci, wypustów i studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • wywozu nieczystości płynnych socjalno-bytowych
  Usługi wykonujemy beczką asenizacyjną o pojemności 7 m3
 • montażu i wymiany legalizacyjnej wodomierzy
 • dowóz wody pitnej

Wzór umowy na odbiór nieczystości ciekłych z dowozem

 

 

Rodzaje usług wynajmu:

Samochód do ciśnieniowego mycia kanałów z możliwością odpompowania ścieków VOLVO FL6 

Parametry techniczne sprzętu:

 • dopuszczalna ładowność 2,9t
 • masa całkowita z ładunkiem 16t 

Samochód do ciśnieniowego mycia kanałów z recyklingiem MAN TGS26.360

Parametry techniczne sprzętu:

 • dopuszczalna ładowność 7,26t
 • masa całkowita z ładunkiem 26t

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 76 746 80 81  lub  76 746 80 82

 e-mail: p.galuszka@mpwik.lubin.pl

 e-mail: t.wnuk@mpwik.lubin.pl

Aktualności