Oferta - Inspektor ds. analiz laboratoryjnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie zatrudni

Inspektora ds. analiz laboratoryjnych
 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Opis stanowiska:

 • Udział w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Pobieranie próbek wody i ścieków
 • Wykonywanie badań fizykochemicznych wody i ścieków
 • Kalibracja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych prac
 • Wdrażanie nowych metod badawczych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna lub pokrewne)
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość technik badawczych stosowanych w obszarze badań wody i ścieków (miareczkowych, spektrofotometrycznych, wagowych, instrumentalnych)
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie
 • Prawo jazdy kat B

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pracę w ambitnym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego

Nazwisko i imię  pracodawcy lub pracownika  wskazanego przez pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy:

Anna Perka  tel. 76/8410304

a.perka@mpwik.lubin.pl

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 31.05.2024 r.

 

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

 • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOT. AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA WW. STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko ....................... zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

 

 • W PRZYPADKU ZGODY DOT. PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.