Zużycie wody w latach 1990 - 2006 

Od początku lat 90. zużycie wody w Polsce systematycznie spada. Jest to zresztą zauważalne w całej Europie. Skala tego zjawiska jest bardzo duża, sięga bowiem nawet 50 %, a więc zużywamy o połowę mniej wody, niż dziesięć lat temu.

Przyczyn spadku zużycia wody jest wiele. Główną z nich jest racjonalizacja zużycia wody, wywołana głównie porze postęp technologiczny – coraz nowocześniejsze, zużywające mniej wody pralki, zmywarki, spłuczki, coraz doskonalsza armatura sanitarna.
Po drugie, woda stała się towarem, takim jak każdy inny, za który trzeba płacić. Ludzie zaczęli ją oszczędzać, wymiernego znaczenia nabrało także wyeliminowanie strat wody z nieszczelnych instalacji w mieszkaniach. Kolejną przyczyną ogólnego zmniejszenia się zużycia wody był w latach 90. upadek przemysłu, szczególnie tego najbardziej „wodochłonnego”. Firmy, które przeszły transformację, a także nowe, wprowadzają technologie oszczędnościowe, np. obiegi zamknięte.

Z drugiej strony ciągła modernizacja rurociągów wpływa na zmniejszenie się strat wody w sieci miejskiej. Na przełomie lat 80/90 produkcja wody w MPWiK Sp. z o.o. Lubin dochodziła do 20000, a nawet 24000 m3 na dobę. Obecnie przeciętna produkcja w trzech Zakładach Uzdatniania Wody w Lubinie wynosi średnio 10000 m3 na dobę.

Sprzedaż wody w latach 1990 – 2006 w tyś. m3/rok

Aktualności