Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku restrukturyzacji Lubińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr LII/267/93 z dnia 12 października 1993 roku

Spółka utworzona została 01 kwietnia 1994 roku na czas nieoznaczony, kapitał zakładowy Spółki 
w wysokości 82.147.800,00 zł dzieli się na 117 354 równych udziałów o nominalnej wartości 700,00 zł każdy, których właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000065204.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 11:59 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja:
 08-05-2018 09:05

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 10-01-2023 07:01
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności