Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie informuje, iż rozszerza paletę sposobów regulowania przez Państwa płatności za świadczone przez spółkę usługi poprzez uruchomienie formy płatności Polecenie Zapłaty, która polega na automatycznym obciążaniu Państwa rachunku bankowego kwotami zobowiązań, wynikającymi z faktur wystawianych za świadczone usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków.

Korzystając z formy płatności Polecenia Zapłaty Płatnik ma pewność, że należności wpłyną w wymaganym terminie zachowując pełną kontrolę i dostęp do operacji dokonywanych na rachunku bankowym, otrzymując wyciąg bankowy a od przedsiębiorstwa oryginały faktur. Uruchamiając formę płatności Polecenie Zapłaty obniżycie Państwo koszty opłat prowizji z tytułu regulowanych przez Państwa rachunków, ponieważ większość banków pobiera niższe opłaty lub w ogóle nie nalicza prowizji od płatności przez Polecenie Zapłaty.

Przedstawiamy Państwu instrukcje postępowania Płatników, którzy w przyszłości będą chcieli skorzystać z formy płatności Polecenia Zapłaty.

Instrukcja postępowania przy uruchomieniu zgody płatnika na polecenie zapłaty

Krok 1

Płatnik może skorzystać z jednego z poniżej podanych sposobów uruchamiania zgody na Polecenie Zapłaty

 • Płatnik może uruchomić Polecenie Zapłaty samodzielnie w swoim banku wypełniając formularz zgody na Polecenie Zapłaty.
 • Płatnik może wypełnić osobiście formularz zgody na Polecenie Zapłaty w siedzibie firmy na I piętrze w pokoju 211.
 • Płatnik może zamówić formularz zgody na Polecenie Zapłaty w wersji papierowej pod numerem tel. 76 746 80 33.

Krok 2

Płatnik drukuje i wypełnia a następnie podpisuje formularz zgody na Polecenie Zapłaty. Podpis na druku zgody Polecenia Zapłaty musi być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym przez Płatnika w banku na karcie wzoru podpisu.

Krok 3

W zależności od wyboru sposobu wypełnienia formularza zgody na Polecenie Zapłaty

 • Bank po wypełnieniu i podpisaniu przez Płatnika formularza zgody na Polecenie Zapłaty weryfikuje podpis Płatnika i przesyła informację do MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o złożeniu zgody na Polecenie Zapłaty.
 • Płatnik po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgody na Polecenie Zapłaty może złożyć oryginał formularza osobiście w siedzibie firmy na I piętrze w sekretariacie, jak również w pokoju 211.
 • Płatnik po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgody na Polecenie Zapłaty wysyła jego oryginał na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1 59-300 Lubin

Krok 4

Jeżeli Płatnik nie złożył formularza zgody na Polecenie Zapłaty bezpośrednio w banku, to spółka po otrzymaniu oryginału formularza zgody na Polecenie Zapłaty przesyła go do banku Płatnika w celu weryfikacji, a kopia pozostaje w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie.

Informację o Poleceniu Zapłaty Płatnik znajdzie na fakturze, gdzie w opisie sposobu płatności pojawi się adnotacja – POLECENIE ZAPŁATY.

Dokumenty do pobrania

Zgoda na obciążenie rachunku - wzór wypełnienia

Oświadczenie płatnika do polecenia zapłaty

Oświadczenie płatnika do polecenia zapłaty - wzór wypełnienia

Instrukcja postępowania przy rezygnacji płatnika z polecenia zapłaty

Krok 1

Płatnik może skorzystać z jednego z poniżej podanych sposobów zrezygnowania z Polecenia Zapłaty

 • Płatnik może zrezygnować z Polecenia Zapłaty samodzielnie w swoim banku wypełniając formularz rezygnacji z Polecenia Zapłaty.
 • Płatnik może wypełnić osobiście formularz rezygnacji z Polecenia Zapłaty w siedzibie firmy na I piętrze w pokoju 211.
 • Płatnik może zamówić formularz rezygnacji z Polecenia Zapłaty w wersji papierowej pod numerem tel. 76 746 80 33.

Krok 2

Płatnik drukuje i wypełnia a następnie podpisuje formularz rezygnacji z Polecenia Zapłaty. Podpis na druku rezygnacji z Polecenia Zapłaty musi być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym przez Płatnika w banku na karcie wzoru podpisu.

Krok 3

W zależności od wyboru sposobu wypełnienia formularza rezygnacji z Polecenia Zapłaty

 • Bank po wypełnieniu i podpisaniu przez Płatnika formularza rezygnacji z Polecenia Zapłaty weryfikuje podpis Płatnika i przesyła informację do MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o złożeniu rezygnacji z Polecenia Zapłaty.
 • Płatnik po wypełnieniu i podpisaniu formularza rezygnacji z Polecenia Zapłaty może złożyć oryginał formularza osobiście w siedzibie firmy na I piętrze w sekretariacie, jak również w pokoju 211.
 • Płatnik po wypełnieniu i podpisaniu formularza rezygnacji z Polecenia Zapłaty wysyła jego oryginał na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubnie, ul. Rzeźnicza 1 59-300 Lubin

Krok 4

Jeżeli Płatnik nie złożył formularza rezygnacji z Polecenia Zapłaty bezpośrednio w banku, to spółka po otrzymaniu oryginału formularza rezygnacji z Polecenia Zapłaty przesyła go do banku Płatnika w celu weryfikacji, a kopia pozostaje w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie.

Usługa Polecenia Zapłaty zostanie wyłączona natychmiast po otrzymaniu dyspozycji Płatnika lub banku, w którym Płatnik złożył formularz rezygnacji z Polecenia Zapłaty.

Rezygnacja z usługi Polecenia Zapłaty nie będzie się wiązała z dodatkowymi opłatami ze strony Płatnika.

W sytuacji, gdy płatnik zmieni bank lub numer konta bankowego

Płatnik, aby nadal korzystać z formy płatności Polecenia Zapłaty powinien zachować się zgodnie z Instrukcją postępowania przy uruchomieniu zgody Płatnika na Polecenie Zapłaty (Rozdział I, Krok 1-4).

W sytuacji, gdy płatnik chce, aby jego faktury były opłacane z konta innej osoby

Polecenie Zapłaty może być realizowane z rachunku bankowego osoby trzeciej. W takim przypadku formularz powinien wypełnić i podpisać właściciel rachunku bankowego, z którego będą realizowane płatności.

Właściciel rachunku bankowego, z którego będą realizowane płatności pobiera, wypełnia i składa formularz Oświadczenia płatnika do polecenia zapłaty oraz zgody na Polecenie Zapłaty zgodnie z Instrukcją postępowania przy uruchomieniu zgody Płatnika na Polecenie Zapłaty (Rozdział I, Krok 1-4).

Aktualności