Laboratorium

Laboratorium MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie wdrożyło i utrzymuje system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzrocujących".

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dokonuje corocznej oceny funkcjonowania Laboratorium pod względem zgodności z wyżej wymienioną normą. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1724, wydany przez PCA, potwierdza kompetencje Laboratorium gwarantujące wykonywanie usług w sposób kompetentny, bezstronny, poufny, zgodny z dobrą praktyką laboratoryjną oraz zapewniający wydawanie wiarygodnych wyników badań.

Akredytowana działalność Laboratorium wskazana jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 1724.

Certyfikat oraz Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1724 dostępne są poniżej, w "Dokumentach do pobrania".

Udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi corocznie zatwierdzany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie. Aktualna decyzja dostępna jest poniżej, w "Dokumentach do pobrania".

W przypadku badań, których Laboratorium nie wykonuje, zapewnia realizację opisywanych badań przez kompetentnych dostawców usług z zewnątrz posiadających udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną a w przypadku ścieków ważny certyfikat akredytacji w zakresie podzlecanych badań.

Siedziba Laboratorium mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubinie przy ulicy Zielonej 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu  76 841 03 04 w godz. 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

e-mail: a.perka@mpwik.lubin.pl

 

Dokumenty do pobrania:
  Polityka Jakości Laboratorium MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie

  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1724

  Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1724

  Decyzja Nr 177/24 PPIS w Lubinie

  F-05-PO-02 Zapytanie ofertowe

  F-06-PO-02 Zlecenie

  I-01 Pobieranie przez Klienta probek wody do badan fizykochemicznych wyd. 4 z dnia 12.07.2023

  I-03 Pobieranie przez Klienta próbek ścieków do badań fizykochemicznych wyd. 3 z dnia 03.07.2023.pdf

  F-05-PO-13 Protokol z pobrania probki przez Klienta

Aktualności