Zamówienia publiczne (klasyczne) 2020

ZAMÓWIENIE ZP/1/2020

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy - ZP/1/2020 z dnia 16.06.2020

Informacje dodatkowe

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.06.2020 r. pod numerem 2020/S 118-287413.

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Informacja o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2020 z dnia 14.07.2020

ZAMÓWIENIE ZP/2/2020

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2020 z dnia 25.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Plik SIWZ

Klucz publiczny:

Plik klucza publicznego

Ogłoszenie o sprostowaniu przekazane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.06.2020 r.:

Zmiany w SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.06.2020 r.:

Ogłoszenie o sprostowaniu - ZP/2/2020 z dnia 30.06.20

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2020 z dnia 14.07.2020

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2020 z dnia 22.07.2020

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 22-07-2020 14:07
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała