Zamówienia publiczne (klasyczne) 2021

ZAMÓWIENIE ZP/1/2021

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych
i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/1/2021 z dnia 12.02.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Plik SWZ

Informacja:

Informacja z dnia 23.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2021 z dnia 25.02.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2021 z dnia 24.03.2021 r.

Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe) 2021

ZAMÓWIENIE ZSP1/2021

Modernizacja elewacji budynku administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/1/2021 z dnia 28.01.2021 r.

Dokumentacja:

Kosztorys

IWZ

Przedmiar robót

Projekt umowy

Harmonogram

Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia z dnia 05.02.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 10.02.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 10.02.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/1/2021 z dnia 25.02.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/1/2021 z dnia 5.03.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP16/2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kazimierza Wielkiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/16/2021 z dnia 17.03.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/16/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/16/2021 z dnia 14.04.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP31/2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Legnickiej/KEN

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/31/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/31/2021 z dnia 19.05.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP28/2021

Wykonanie modernizacji bezwykopowej kolektora sanitarnego 1200 na odcinku o długości ok. 2500 m od ul. Paderewskiego do oczyszczalni ścieków – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/28/2021 z dnia 29.04.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót - część drogowa

Przedmiar robót - technologia i konstrukcja

Dokumentacja techniczna cz. 1

Dokumentacja techniczna cz. 2

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia z dnia 06.05.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 13.05.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 21.05.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2021 z dnia 21.06.2021 r.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 21-06-2021 10:06
Zaktualizował(a) Robert Palica