Oferta - Mistrz oczyszczalni ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie zatrudni na stanowisku

MISTRZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Miejsce pracy – oczyszczalnia ścieków ul. Zielona 2; 59-300 Lubin

Charakter pracy – praca w trybie ciągłym 3-zmianowym

Obowiązki -  nadzór nad procesem technologicznym oczyszczania ścieków oraz pracownikami (operatorami) oczyszczalni, prowadzenie dokumentów związanych z pracą oczyszczalni
 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe – inżynieria środowiska, ochrona środowiska
  • Doświadczenie w pracy na oczyszczalni ścieków lub w pracy w służbach komunalnych (wodociągi, sieci kanalizacyjne)
  • Mile widziane uprawnienia SEP do dozoru „D” z zakresu obsługi, remontów i konserwacji gr. 2 pkt ;1;4,14;16;21  

 

 

Nazwisko i imię  pracodawcy lub pracownika  wskazanego przez pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy:

Kierownik Oczyszczalni ŚciekówJolanta Moszczyńska tel. 661 990 302

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 24.05.2024 r.

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

1. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ TYLKO AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA KONKRETNE STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko ………………………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

2. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.