Stop dla nielegalnego poboru wody
Obsługa klientów

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
wtorek                       7:00 - 16:00

Kasa
poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00

centrala:                  76 746 80 00
sekretariat:             76 746 80 01
sekretariat:             76 746 80 08
faks:                         76 746 80 05

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.plTelefon pogotowia

Linia całodobowa i bezpłatnaAnkieta MPWIK

Umowy i wnioski
A A A   drukuj

 
Biuro Obsługi Klienta
Warunki zawarcia umowy
Komórka rozliczeń

Dział Zarządzania Siecią.

Dokumenty do pobraniaBiuro Obsługi Klienta, pokój 212;      telefon: 76 746 80 33

 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości w trakcie budowy 
  pobierz odpowiedni wniosek F-05
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  pobierz odpowiedni wniosekF-06 lub F-07
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę
  pobierz odpowiedni wniosek F-08
 • zawieranie umów na odprowadzanie ścieków
  pobierz odpowiedni wniosek F-09
 • rozwiązanie umowy
 • oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
  pobierz odpowiedni dokument
 • przyjmowanie skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług
   
 • montaż i plombowanie wodomierzy
   

Warunki zawarcia umowy

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w

Rozdziale III Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

I Dla obiektu będącego w trakcie budowy

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-05). Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem robót zanikowych przyłącza wodociągowego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)). Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza.II Dla nowo wybudowanego obiektu

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-06 lub F-07) wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)).III Zmiana umowy w związku ze:

a) zmianą właściciela, dzierżawcy lub najemcy

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-06 lubF-07) wraz z załącznikami.b) zmianą lub rozszerzeniem funkcji budynku, np. poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności w budynku mieszkalnym

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-06 lub F-07) wraz z załącznikami.c) zamontowaniem podlicznika do podlewania terenów zielonych w okresie wegetacji

Fakt zamontowania podlicznika należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta osobiście (pok. 212) lub telefonicznie pod nr (76) 746 80 33  lub 994. MPWiK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie montażu podliczników (pobierz formularz zlecenia).
Dział Obsługi Klienta (komórka rozliczeń), pokój 213, 216;      telefon: 76 746 80 36 (37) (38)

 • przekazanie odczytów stanów wodomierzy
 • rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców
 • rozliczanie innych usług wykonywanych na zlecenie (np. monitoring sieci kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych, wypożyczanie sprzętu i inne)
 • rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących sposobu rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków


Zadaniami związanymi ze sprawami technicznymi zajmuje się Dział Zarządzania Siecią:

Inspektor/Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów, pokój 217;      telefon: 76 746 80 68 (66)

 • wydawanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  pobierz odpowiedni wniosek F-01 lub F-02
 •  
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
  pobierz odpowiedni wniosek F-03
 • uzgadnianie tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym
 • aktualizacja przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o.
 • odbiory zanikowe (przed zasypaniem uzbrojenia) przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - iwestor zgłasza rozpoczęcie robót pobierz odpowiedni formularz F-15
 • odbiory techniczne (końcowe) przyłączy wodno-kanalizacyjnych
  pobierz odpowiedni wniosek F-04
 • prowadzenie zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych


Specjalista ds. technicznych, pokój 218;      telefon: 76 746 80 67

 • prowadzenie mapy numerycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • aktualizacja mapy numerycznej o nowo zrealizowane sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne – powykonawczą inwentaryzację cyfrową (plik MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem trzech współrzędnych) oraz szkic geodezyjny uzbrojenia wod-kan zgłaszanego do odbioru można przesyłać na adres: a.peplonska@mpwik.lubin.pl oraz n.wolkowska@mpwik.lubin.pl lub i.urban@mpwik.lubin.pl .


Dokumenty do pobrania

 Wniosek o zgłoszenie rozpoczęcia robót
  Wniosek o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla obiektów mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych
 
Wniosek o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych
 
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego
 
Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
 
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode nieruchomości w trakcie budowy
 
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków do budynku jednorodzinnego
 
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków dla osób fizycznych lub podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą
 
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
 
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków
 
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku jednorodzinnego (wielorodzinnego)
 
Zlecenie na zamontowanie podlicznika
 
Zlecenie na wymianę wodomierza
 
Zlecenie na sprawdzenie wskazań wodomierza
 
Zlecenie na usunięcie awarii
 
Zlecenie na wykonanie wpiecia do sieci wodociagowej
 
Zlecenie na wykonanie monitoringu sieci kanalizacyjnej
 
Zlecenie na wykonanie usługi
 O
świadczenie o stanie odczytu wodomierza

 Strona główna Bok O firmie Usługi Gospodarka wodno-ściekowa Inwestycje i przetargi Multimedia Bip Kontakt Mapa strony