Stop dla nielegalnego poboru wody
Obsługa klientów

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
wtorek                       7:00 - 16:00

Kasa
poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00

centrala:                  76 746 80 00
sekretariat:             76 746 80 01
sekretariat:             76 746 80 08
faks:                         76 746 80 05

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.plTelefon pogotowia

Linia całodobowa i bezpłatnaAnkieta MPWIK

A A A   drukuj

Program edukacji ekologicznej

W 2003 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie rozpoczęło realizację Programu Edukacji Ekologicznej. Głównym celem programu jest kształtowanie proekologicznych zachowań ludności oraz inspirowanie i koordynowanie działań w sferze edukacji ekologicznej. Cel ten jest osiągany poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego, gromadzenie i dystrybucję informacji.

W roku 2003 roku zorganizowano pierwszy dzień otwarty na Oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miasta Lubina. Spółka przyjmuje wycieczki ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Szkół Średnich. Młodzi mieszkańcy Lubina mają możliwość zwiedzania obiektów MPWiK i poznanie w jaki sposób mieszkańcom Lubina dostarczana jest woda i odbierane są ścieki. Przeprowadzane są także lekcje ekologii, w tym celu wybudowano na terenie Oczyszczalni ścieków altanę edukacji ekologicznej.

 
            
 
          

Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody, która ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka, od nich samych.

Świat ludzi to przede wszystkim ich środowisko przyrodnicze. Jest ono bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie organizmów i ich rozwój. Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w obecnych czasach jedno z najpoważniejszych zadań. Jest to szczególnie istotne, gdyż dziecko z jednej strony narażone jest na oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska, a z drugiej jest świadkiem i obserwatorem zmian, jakie w tym środowisku zachodzą. Dlatego już od najmłodszych lat warto prowadzić działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, tworzenia gotowości działania w celu ochrony środowiska i powstawania więzi emocjonalnych z przyrodą.

Program ekologiczny adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży ale również do wszystkich mieszkańców Lubina . Ma charakter profilaktyczny, a oparty jest na potrzebach środowiska. Wykracza swoim zasięgiem poza nauczanie w sali lekcyjnej, uwzględnia zwiedzanie obiektów MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie i bezpośrednią obserwację w terenie.

Celem edukacji ekologicznej jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu, wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody, ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka, poznawanie form ochrony przyrody występujących w okolicy, wdrażanie do czynnej ochrony środowiska i przyrody, uświadamianie faktu, że jesteśmy cząstką przyrody, aby żyć musimy nauczyć się współdziałać z wszystkimi jej elementami, przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia, dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych,wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania z zasobów natury, dostrzeganienieprawidłowości i pomoc w odradzaniu natury, promowanie ekologicznego stylu życia, wzbogacanie zasobu słownictwa o nowe pojęcia, 
 
 
 
Konkurs plastyczny pn: ”Była sobie woda”
 
W związku z obchodami 15-lecia powstania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, Spółka pod patronatem Prezydenta Miasta Lubina zorganizowała konkurs plastyczny pn: „Była sobie woda” skierowany dla uczniów szkół podstawowych. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy:
 
              - o naszym Mieście i Gminie w zakresie działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, 
              - na temat wody, metod jej badania, oczyszczania oraz źródeł jej dostarczania mieszkańcom naszego miasta,
              - z zakresu ekologii i dbałości o czystość środowiska naturalnego.
 
Konkurs ma za zadanie kształtować emocjonalny stosunek do przyrody i pobudzać aktywność twórczą dzieci.
Nadesłano 88 prac plastycznych z sześciu szkół. Nagrodą główną w konkursie będzie publikacja 12 najlepszych prac w kalendarzu MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie na 2010 r., każdy ze zwycięzców oraz szkoła, którą reprezentuje, otrzyma taki kalendarz podczas rozdania nagród. Dodatkowymi nagrodami będą nagrody pieniężne. Rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 18 kwietnia 2009 r., o gorz. 11.00 w Centrum Kultury „Muza”, podczas Dni Otwartych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, połączonych z wystawą wybranych prac konkursowych uczniów biorących w nim udział.
 
Wszystkie prace będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej w galerii zdjęć po zakończeniu wystawy w Centrum Kultury „MUZA”.

 

Nagrody rozdane

W sobotę w Centrum Kultury „Muza” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pn: „Była sobie woda” połączone z wystawą prac konkursowych. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwykle kojarzy się z wodą, ale można ją postrzegać na wiele sposobów, my wierząc w ogromne możliwości wyobraźni dziecięcej byliśmy ciekawi wizji i spostrzeżeń naszych młodych lubińskich artystów, stąd konkurs plastyczny, skierowany do uczniów szkół podstawowych pn: „Była sobie woda”.

Główną nagrodą w konkursie, poza nagrodami pieniężnymi, była publikacja najlepszych 12 prac w kalendarzu MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie na 2010 rok. Spodziewaliśmy się, że kalendarz malowany wyobraźnią dzieci będzie wyjątkowy ale efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Prace były bardzo oryginalne i twórcze , młodzi artyści potraktowali temat bardzo świadomie ,wykorzystując w swoich pracach rozmaite techniki plastyczne, doskonale bawili się barwami, wykazali się duża dbałość o detal dlatego komisja pod przewodnictwem magistra sztuki, grafika i rzeźbiarki pani Ani Wiśniewskiej, która również prowadzi warsztaty dla dzieci miała bardzo trudny wybór.    

Ostatecznie laureatem I-wszego miejsca został Igor Lubos ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie, któremu prezes Spółki Jarosław Wantuła Wręczył kalendarz, dyplom, worek cukierków oraz 500 zł, II-gie miejsce oraz 300 zł z kompletem nagród otrzymała Aleksandra Rybicka, ze Szkoły Podstawowej nr 9, III-cie miejsce zajął Krzysztof Owczarek z Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie, otrzymując dodatkowo 200 zł. Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał kalendarz, dyplom, worek cukierków i 100zł. Nagrody przyznano również szkołom, z których pochodzili laureaci trzech pierwszych miejsc. Pan prezes Jarosław Wantuła postanowił przyznać również specjalne wyróżnienie dla pani Joanny Bubnowskiej za wyjątkowe zaangażowanie i mobilizację młodych artystów do udziału w konkursie oraz bon z przeznaczeniem na pracownie plastyczną przy Szkole Podstawowej nr 8 o wartości 1 000 zł.

Wszystkie prace młodych artystów będzie można podziwiać na naszej stronie internetowej, po zakończeniu wystawy w "Muzie", obecnie w naszej galerii mozna zobaczyć prace 12 laureatów konkursu.

Konkurs plastyczny dla najmłodszych oraz wystawa prac, którą można zobaczyć w Centrum Kultury „Muza”, połączone z pokazem sprzętu i wozów, jakich na co dzień używają pracownicy spółki są częścią obchodów XV-lecia istnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.              Strona główna Bok O firmie Usługi Gospodarka wodno-ściekowa Inwestycje i przetargi Multimedia Bip Kontakt Mapa strony